מגזין כושר ובריאות גוף1

מכשירים או משקולות חופשיות?

מערכת גוף1

מתאמנים, ספורטאים, מאמנים ומדענים, עוסקים לעתים בהשוואה בין משקולות חופשיות לבין מכשירים ייעודיים – מהם היתרונות של כל צורת אימון, מהם החסרונות שלה, ואיזו צורת אימון טובה יותר לפיתוח כוח ולהעלאת מסת שריר?

באופן כללי, בכל תחום שהוא, מכשירים יקרים ומורכבים נועדו לפצות על מגבלות שונות של המשתמש, כמו: חוסר ידע, חוסר יכולת או חוסר מיומנות.  למשל, אפליקציית ה- Waze שבמכשיר הסמארטפון שלכם, נועדה לסייע לכם להתגבר על מגבלת ההתמצאות בדרך. היא מצמצמת לכם את האפשרויות המבלבלות, ממזערת למינימום את המקום לטעויות, מסייעת לכם להגיע מנקודה אחת לאחרת, ובעצם מתווה בעבורכם את הדרך.

כך הדבר גם בתחום אימוני ההתנגדות. כשאדם חסר ידע, יכולת או מיומנות אוחז במשקולת החופשית בעלת אינסוף האפשרויות, הוא "לא יודע את הדרך" והוא עלול לטעות ולסכן את עצמו בפציעה. לכן, שימוש במכשיר ייעודי שיצמצם לו את האפשרויות למינימום, יגביל אותו לתבנית מסוימת ולא יאפשר לו לטעות ולהיפצע. בשפה המקצועית, התופעה הזו מוכרת כצמצום דרגות חופש. לפיכך, ניתן לומר שהמכשיר הייעודי הוא סוג של "Waze" שמראה לגוף את הדרך ומאפשר לו להגיע בבטחה אל היעד.

בניגוד לאנשים עליהם דובר בפסקה הקודמת, אנשים בעלי ידע, יכולת ומיומנות, אינם זקוקים למכשירים הייעודיים כדי לבצע את האימון בבטחה. יחד עם זאת, ייתכנו, כמובן, סיבות אחרות שבגינם הם יעשו שימוש במכשירים הייעודיים (ניתן לראות בטבלה שבהמשך).

אז מה עדיף?

השימוש בכל אחת מצורות האימון (משקולות חופשיות / מכשירים ייעודיים) תלוי במטרות הספציפיות של המתאמן, ואין צורת אימון אחת עדיפה על השנייה באופן גורף. תכונותיהן של המשקולות החופשיות ותכונותיהם של המכשירים הייעודיים מסווגים לעתים ליתרונות ולחסרונות. אולם, כיצד ניתן לקבוע מהו יתרון ומהו חיסרון? למשל, אם נתייחס לכך שמכשירים ייעודיים מגבילים את המתאמן בתנועתו יותר מאשר משקולות חופשיות, האם מדובר ביתרון או בחיסרון של המכשירים הייעודיים? תלוי. לעתים זה עשוי להיות יתרון ולעתים – חיסרון. לכן, במאמר זה, ייעשה שימוש בחלוקה אחרת – הדומה והשונה בין השניים.

הדומה והשונה

לשתי צורות האימון אפשר לייחס תכונות דומות ותכונות שונות, החכמה היא לדעת להתאים את צורת האימון למטרות המתאמן. הטבלה הבאה מסכמת את הדומה והשונה בין שתי צורות האימון.

הדומה והשונה בין משקולות חופשיות לבין מכשירים ייעודיים
תכונה / קריטריון של צורת האימון משקולות חופשיות מכשירים ייעודיים
מאפשרת אימון של כל קבוצות השרירים הגדולות והעיקריות כן כן
משפרת כוח שריר ומסת שריר (ללא עדיפות של צורת אימון אחת על פני השנייה) כן כן
כוללת שימוש בציוד זול יחסית כן לא
בדרך כלל מתאימה לתרגילים בליסטיים ולעבודה על כוח מתפרץ של הגוף השלם כן לא
לרוב, מתאפשר חיקוי של תנועות אמיתיות של הרמה ונשיאה מהיומיום כן לא
תנועה אחת (חזרה אחת בתוך סט) יכולה, בדרך כלל, להתבצע ביותר ממישור אחד כן לא
עבור אותו סט, ניתן לבצע חזרות לסירוגין בכמה מישורים שונים כן לא
לרוב, נדרשים שיווי משקל, קואורדינציה ופעילות של שרירים מייצבים כן לא
לרוב, מתאימה למשתמשים חדשים ללא ידע ומיומנות לא כן
לרוב, מתאימה למשתמשים מתקדמים בעלי ידע ומיומנות כן כן
ההתנגדות יכולה להיות מכל כיוון שהוא וניתן לבצע כמעט כל תרגיל כנגד התנגדות לא כן
הגברה או הפחתה של ההתנגדות נמשכת זמן קצר לא כן
במשקלים גבוהים, נדרש אדם נוסף שיאבטח את המתאמן כן לא
הסיכון לפציעות עלול להיות גבוה כן לא

 

סיכום וקווים מנחים

אם שואלים מה עדיף – משקולות חופשיות או מכשירים ייעודיים, אין תשובה אחת שתתאים לכל אדם ולכל מצב. יש לקחת בחשבון את הדומה והשונה בין שתי צורות האימון ולהחליט מה מתאים, לפי לרמת המתאמן ומטרות האימון.

באופן כללי, אימון באמצעות מכשירים ייעודיים מתאים יותר למתאמנים מתחילים או מתקדמים שמעוניינים לאמן את השרירים כנגד התנגדות מכיוונים שונים. לעומת זאת, אימון באמצעות משקולות חופשיות מתאים יותר למתאמנים מתקדמים בעלי ידע ומיומנות המעוניינים לאמן את שריריהם בכיוון המנוגד לכוח המשיכה, תוך כדי תשומת לב לשיווי משקל, קואורדינציה ופעילות שרירים מייצבים, ובתרגילים המדמים תנועות אמתיות של הרמה ונשיאה מהיומיום.

שתי צורות האימון משפרות כוח שריר ומסת שריר במידה דומה ומאפשרות עבודה על כל קבוצות השרירים הגדולות והעיקריות.

מקורות מומלצים
1. Haff, G. G. (2000). Roundtable discussion: Machines versus free weights. Strength & Conditioning Journal, 22(6), 18.‏
2. MacArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2010). Exercise physiology: Nutrition, energy, and human performance (7th ed.). Wolters Kluwer-Lippincott Williams & Wilkins Health.‏
3. Schwanbeck, S. (2008). The Effects of Training with Free Weights or Machines on Muscle Mass, Strength, and Testosterone and Cortisol Levels (Doctoral dissertation).